• English

Dostawa czujnika ciśnienia XP5-M-A1-350BS-/LS5.

0

znak sprawy: 64/ZK/AZLK/17               Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

 

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa czujnika ciśnienia XP5-M-A1-350BS-/LS5.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujnika ciśnienia który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 25 października 2017 o 15:01:48 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 25 października 2017 o 15:01:48 przez Ludwika Domżał