• English

Dostawa drukarki 3D drukującej w technologii FFF/FDM.

0

 

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje
o zamiarze udzielenia zamówienia na: dostawę drukarki 3D drukującej w technologii FFF/FDM.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2017 o 13:55:35 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 22 grudnia 2017 o 13:55:35 przez Anna Bartkowska
  • 9 listopada 2017 o 16:19:41 przez Anna Bartkowska
  • 8 listopada 2017 o 11:34:06 przez Anna Bartkowska
  • 2 listopada 2017 o 15:23:58 przez Anna Bartkowska