• English

Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem.

0

Nasz znak: 118/DE/Z/15

Data: 02.11.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 118/DE/Z/15),  na dostawę dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 20:00:15 przez admin