Dostawa dygestorium ceramicznego 1200.

0

znak sprawy: 84/ZK/AZLK/17                      Warszawa, dnia 24.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.
z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa dygestorium ceramicznego 1200.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa dygestorium które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 stycznia 2018 o 11:02:26 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 5 stycznia 2018 o 11:02:26 przez Ludwika Domżał
  • 24 listopada 2017 o 11:49:00 przez Ludwika Domżał