• English

Dostawa elektrycznego pieca laboratoryjnego SNOL 6.7/1300 LSM01, SNOL 8.2/1100 LHM01 oraz rejestratora temperatury Eurotherm 6100E.

0

znak sprawy: 66/ZK/AZLK/17                                                  Warszawa, dnia 07.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 7519 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa elektrycznego pieca laboratoryjnego SNOL 6.7/1300 LSM01, SNOL 8.2/1100 LHM01 oraz  rejestratora temperatury Eurotherm 6100E.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieców oraz rejestratora temperatury które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 listopada 2017 o 08:21:17 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 08:10:57 przez Ludwika Domżał
  • 7 listopada 2017 o 15:08:09 przez Ludwika Domżał