• English

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne.

0

Nasz znak: 22/DU/Z/14                    Data: 07.04.2014 r. 

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 22/DU/Z/14, na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego,systemu do badań wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:10 przez admin