• English

Dostawa frezarki bramowej sterowanej numerycznie (Computer Numerical Control, CNC) służącej do frezowania detali.

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje
o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę frezarki bramowej sterowanej numerycznie (Computer Numerical Control, CNC) służącej do frezowania detali.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 28 listopada 2017 o 17:36:51 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 28 listopada 2017 o 17:36:51 przez Anna Bartkowska
  • 23 października 2017 o 15:45:57 przez Anna Bartkowska