Dostawa gazów technicznych do Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów.

0

znak sprawy: 03/ZK/AZLK/17                                                             Warszawa, dnia 10.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa gazów technicznych do Laboratorium Wymiany Ciepła
i Mechaniki Płynów.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 lutego 2017 o 14:59:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 lutego 2017 o 14:59:18 przez Ludwika Domżał
  • 17 lutego 2017 o 09:21:10 przez Ludwika Domżał
  • 16 lutego 2017 o 07:56:21 przez Ludwika Domżał
  • 10 lutego 2017 o 10:49:41 przez Ludwika Domżał