• English

Dostawa grzałki przepływowej powietrza

0

Znak sprawy: 89/ZZ/AZLZ/2017                                                        Warszawa, dnia 23.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa grzałki przepływowej powietrza.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 8 grudnia 2017 o 12:35:47 [aktualna wersja] przez Joanna Niewczas
  • 8 grudnia 2017 o 12:35:47 przez Joanna Niewczas
  • 8 grudnia 2017 o 12:34:14 przez Joanna Niewczas
  • 23 listopada 2017 o 14:51:27 przez Piotr Nowogrodzki
  • 23 listopada 2017 o 14:46:43 przez Piotr Nowogrodzki