• English

Dostawa helowego detektora nieszczelności Phoenix L300i z oprzyrządowaniem i uruchomieniem.

0

znak sprawy: 79/ZK/AZLK/17                  Warszawa, dnia 15.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa helowego detektora nieszczelności Phoenix L300i z oprzyrządowaniem i uruchomieniem.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest  helowy detektor który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 16 listopada 2017 o 10:10:46 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 16 listopada 2017 o 10:10:46 przez Ludwika Domżał
  • 15 listopada 2017 o 14:31:18 przez Ludwika Domżał