• English

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach socjalnych wraz z podłączeniem elektrycznym.

0

Nasz znak: 32/DU/Z/14                     Data 18.07.2014 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 32/DU/Z/14 na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach socjalnych wraz z podłączeniem elektrycznym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:10 przez admin