• English

Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego.

0

Nasz znak: 25/DE/Z/15                                Data 16.04.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 25/DE/Z/15 na dostawę,  integrację i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:05 przez admin