Dostawa jednostki sterującej PXI.

0

znak sprawy: 28/ZK/AZLK/18                        Warszawa, dnia 09.05.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa jednostki sterującej PXI.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednostki sterującej, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 czerwca 2018 o 07:17:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 19 czerwca 2018 o 07:17:15 przez Ludwika Domżał
  • 9 maja 2018 o 13:04:21 przez Ludwika Domżał