• English

Dostawa kamer oraz osprzętu przeznaczonego do systemu pomiarowego

0

znak sprawy: 73/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o art. 4d pkt. 1 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) i w związku z realizacją projektu „Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń  i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich,  w różnych warunkach środowiskowych” realizowanego w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH (NCBiR),

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na:

Dostawę kamer oraz osprzętu przeznaczonego do systemu pomiarowego

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.