• English

Dostawa kamery IR wraz z osprzętem

0

Znak sprawy: 77/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 10.11.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę kamery IR wraz z osprzętem.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 27 listopada 2017 o 13:49:28 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 27 listopada 2017 o 13:49:28 przez Elwira Grotek
  • 10 listopada 2017 o 10:30:07 przez Elwira Grotek