• English

Dostawa kamery szybkiej Phantom VEO 410L/18GB/m ono.

0

znak sprawy: 01/ZK/AZLK/18                                       Warszawa, dnia 10.01.2018 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa kamery szybkiej Phantom VEO 410L/18GB/m ono.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery, która będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 stycznia 2018 o 10:33:25 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 stycznia 2018 o 10:33:09 przez Ludwika Domżał
  • 10 stycznia 2018 o 08:30:17 przez Ludwika Domżał