Dostawa kamery do wysokoczęstotliwościowych pomiarów metodą anemometrii obrazowej PIV.

0

znak sprawy: 12/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę kamery do wysokoczęstotliwościowych pomiarów metodą anemometrii obrazowej PIV

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 kwietnia 2018 o 15:12:39 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 5 kwietnia 2018 o 15:12:39 przez Anna Bartkowska
  • 1 marca 2018 o 14:16:30 przez Anna Bartkowska