• English

Dostawa komory klimatycznej do kondycjonowania próbek wraz z instalacją zasilania wodą.

0

Nasz znak: 33/DU/Z/14                     Data 16.09.2014 r.    

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 33/DU/Z/14 na dostawę komory klimatycznej do kondycjonowania próbek wraz z instalacją zasilania wodą, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Ogłoszenie

SIWZ

Komunikat

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

Komunikat nr 4

Wybór wykonawcy

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:09 przez admin