• English

Dostawa kompletnego programu wspomagania prac inżynierskich.

0

znak sprawy: 26/ZK/AZLK/17                                         Warszawa, dnia 09.06.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa kompletnego programu wspomagania prac inżynierskich.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 czerwca 2017 o 08:39:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 czerwca 2017 o 08:39:21 przez Ludwika Domżał
  • 9 czerwca 2017 o 14:06:05 przez Ludwika Domżał