• English

Dostawa kompletu części hamulca hydraulicznego do zabudowy na zespole napędu 6MW wraz z montażem i uruchomieniem.

0

dotyczy sprawy: 48/ZA/AZAZ/2016                                                         warszawa, dnia 11.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy kompletu części hamulca hydraulicznego do zabudowy na zespole napędu 6MW wraz z montażem i uruchomieniem.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.