• English

dostawa kompresora z regulowanym wydatkiem zabudowanego w kontenerze wraz z montażem

0

znak sprawy: 81/ZZ/AZLZ/2017                                    Warszawa, dnia 16.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę kompresora z regulowanym wydatkiem zabudowanego w kontenerze wraz z montażem.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 listopada 2017 o 15:08:54 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 29 listopada 2017 o 15:08:54 przez Piotr Nowogrodzki
  • 21 listopada 2017 o 10:31:02 przez Piotr Nowogrodzki
  • 21 listopada 2017 o 10:00:47 przez Piotr Nowogrodzki
  • 21 listopada 2017 o 09:06:40 przez Piotr Nowogrodzki
  • 17 listopada 2017 o 14:15:36 przez Piotr Nowogrodzki
  • 16 listopada 2017 o 13:18:10 przez Piotr Nowogrodzki