• English

Dostawa kompresora wyciszonego, bezolejowego.

0

znak sprawy: 110/ZK/AZLK/17               Warszawa, dnia 07.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa kompresora wyciszonego, bezolejowego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompresora który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 grudnia 2017 o 11:11:46 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 grudnia 2017 o 11:11:46 przez Ludwika Domżał
  • 7 grudnia 2017 o 13:19:48 przez Ludwika Domżał