• English

Dostawa licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes.

0

Warszawa dnia 19.05.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes. Ww. oprogramowanie będzie używane wyłącznie do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji