• English

Dostawa licencji CATIA V5 oraz dostawa licencji 3DEXPERIENCE

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 Dostawę licencji CATIA V5 oraz dostawę licencji 3DEXPERIENCE

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 20 grudnia 2017 o 11:40:16 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 20 grudnia 2017 o 11:40:16 przez Anna Bartkowska
  • 8 grudnia 2017 o 14:58:48 przez Anna Bartkowska