• English

dostawa licencji oprogramowania CATIA V5 – CATIA Composite Design 3 (CD3)

0

znak sprawy: 88/ZZ/AZLZ/2017                                    Warszawa, dnia 23.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę licencji oprogramowania CATIA V5 – CATIA Composite Design 3 (CD3).

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 grudnia 2017 o 17:58:06 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 4 grudnia 2017 o 17:58:06 przez Anna Bartkowska
  • 23 listopada 2017 o 11:14:14 przez Piotr Nowogrodzki