• English

Dostawa licencji oprogramowania CATIA V5 – CATIA Hybrid Design 2 (HD2)

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 Dostawę licencji oprogramowania CATIA V5 – CATIA Hybrid Design 2 (HD2)

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 grudnia 2017 o 17:46:02 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 4 grudnia 2017 o 17:46:02 przez Anna Bartkowska
  • 15 listopada 2017 o 16:34:28 przez Anna Bartkowska