• English

Dostawa licencji oprogramowania LS-DYNA na okres 1 roku.

0

znak sprawy: 63/ZK/AZLK/17                                                      Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa licencji oprogramowania LS-DYNA na okres 1 roku.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 21 listopada 2017 o 10:39:56 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 21 listopada 2017 o 10:39:56 przez Ludwika Domżał
  • 25 października 2017 o 14:54:19 przez Ludwika Domżał
  • 25 października 2017 o 13:07:11 przez Ludwika Domżał