• English

Dostawa licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym

0

Znak sprawy: 58/ZZ/AZLZ/2017
Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 58/ZZ/AZLZ/2017 na „dostawę licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym”

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 21 listopada 2017 o 08:12:26 [Current Revision] przez Joanna Niewczas
  • 21 listopada 2017 o 08:12:26 przez Joanna Niewczas
  • 3 listopada 2017 o 12:51:30 przez Joanna Niewczas
  • 3 listopada 2017 o 12:50:00 przez Joanna Niewczas
  • 25 października 2017 o 11:46:51 przez Joanna Niewczas