Dostawa licencji systemu informatycznego PPA Prolab-4.

0

znak sprawy: 131/ZK/AZLK/17                     Warszawa, dnia 14.12.2017r.

 

Działając w oparciu o art. 4 d  ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa licencji systemu informatycznego PPA Prolab-4.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 grudnia 2017 o 11:01:47 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 grudnia 2017 o 11:01:47 przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2017 o 13:14:04 przez Ludwika Domżał