• English

Dostawa maszyny wytrzymałościowej z napędem elektrodynamicznym

0

4 czerwca 2010 r.

Nasz znak: 13/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, o nr postępowania 13/DF/Z/10, na dostawę maszyny wytrzymałościowej z napędem elektrodynamicznym, zgodnie z założeniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:29 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:23 przez admin