• English

Dostawa materiałów biurowych

0

znak sprawy: 79/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (postępowanie nr 79/ZZ/AZLZ/2016) na dostawę materiałów biurowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informacja z otwarcia ofert

Instytut Lotnictwa informuje o unieważnieniu postępowania na dostawę materiałów biurowych

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.