• English

Dostawa materiałów hydraulicznych do wykonania bloku filtracyjnego zasilacza hydraulicznego.

0

znak sprawy: 45/ZK/AZLK/17                               Warszawa, dnia 20.09.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa materiałów hydraulicznych do wykonania bloku filtracyjnego zasilacza hydraulicznego.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 września 2017 o 13:28:28 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 września 2017 o 13:21:49 przez Ludwika Domżał
  • 20 września 2017 o 14:52:59 przez Ludwika Domżał