• English

Dostawa materiałów i elementów niezbędnych do budowy komory ciśnieniowo – termicznej, komory termicznej, przesycarki, instalacji do odsysania, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak:  28/DU/Z/13               Data 30.10 .2013 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 28/DU/Z/13, na dostawę materiałów i elementów niezbędnych do budowy komory ciśnieniowo – termicznej, komory termicznej, przesycarki, instalacji do odsysania, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:13 przez admin