• English

Dostawa materiałów (prepregów) służących do produkcji struktur kompozytowych: Taśmy Epoxy/CF oraz Tkaniny Epoxy/CH.

0

Znak sprawy: 6/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę materiałów (prepregów) służących do produkcji struktur kompozytowych: Taśmy Epoxy/CF oraz Tkaniny Epoxy/CH.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 12 marca 2018 o 17:26:55 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 12 marca 2018 o 17:26:55 przez Anna Bartkowska
  • 26 stycznia 2018 o 09:35:27 przez Anna Bartkowska
  • 25 stycznia 2018 o 15:02:31 przez Anna Bartkowska