• English

Dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem dla kolb 5 litrowych z chłodnicą zwrotną.

0

znak sprawy:134/ZK/AZLK/17                      Warszawa, dnia 14.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem dla kolb 5 litrowych z chłodnicą zwrotną.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 stycznia 2018 o 10:56:41 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 5 stycznia 2018 o 10:56:41 przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2017 o 13:55:12 przez Ludwika Domżał