Dostawa mieszalnika THINKY ARV-310 CE wraz z oprzyrządowaniem.

0

znak sprawy: 13/ZK/AZLK/18                                          Warszawa, dnia 27.02.2018 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa mieszalnika THINKY ARV-310 CE wraz z oprzyrządowaniem.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszalnika wraz z oprzyrządowaniem, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 15 marca 2018 o 13:26:53 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 15 marca 2018 o 13:22:58 przez Ludwika Domżał
  • 27 lutego 2018 o 12:57:44 przez Ludwika Domżał