• English

Dostawa mikroskopu cyfrowego Leica DMS1000 wraz z oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę wyników oraz systemem do archiwizacji wyników

0

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę mikroskopu cyfrowego Leica DMS1000 wraz z oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę wyników oraz systemem do archiwizacji wyników w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytów struktur nośnych – TEBUK. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach PO IG 2007-2013.

Dostawa służy wyłącznie do celów prac badawczych dotyczących ww. projektu i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 lipca 2015 o 14:08:07 przez admin
  • 22 lipca 2015 o 13:39:47 przez admin
  • 22 lipca 2015 o 13:37:15 przez admin