• English

Dostawa mikroskopu VHX – 6000 Keyence wraz z akcesoriami.

0

znak sprawy: 36/ZK/AZLK/17                           Warszawa, dnia 26.07.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa mikroskopu VHX – 6000 Keyence  wraz z  akcesoriami.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 sierpnia 2017 o 08:02:45 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 17 sierpnia 2017 o 08:02:45 przez Ludwika Domżał
  • 26 lipca 2017 o 11:24:10 przez Ludwika Domżał