• English

Dostawa mobilnego, wolnostojącego zestawu pomiarowego dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa

0

Znak sprawy: 87/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 23.11.2017

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę mobilnego, wolnostojącego zestawu pomiarowego dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 28 listopada 2017 o 15:47:17 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 28 listopada 2017 o 15:47:17 przez Elwira Grotek