• English

Dostawa, montaż i udział w uruchomieniu agregatu smarnego wraz z instalacją hydrauliczną do smarowania łożysk pracujących w atmosferze obniżonego ciśnienia

0

Znak sprawy: 40/ZA/AZAZ/2016                                                     Data 18.05.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 40/ZA/AZAZ/2016 na dostawę, montaż i udział w uruchomieniu agregatu smarnego wraz z instalacją hydrauliczną do smarowania łożysk pracujących w atmosferze obniżonego ciśnienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.