• English

Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej typu 20/2×1600 kVA wraz z jednym transformatorem 1600 kVA, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 21/DF/Z/12         Data: 23.05.2012 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z treścią art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej typu 20/2×1600 kVA wraz z jednym transformatorem 1600 kVA, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:25 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:16 przez admin