• English

Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja, uruchomienie elementów środowiska informatycznego wraz z integracją z istniejącym środowiskiem informatycznym Zamawiającego oraz z przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń i wsparciem technicznym.

0

Postępowanie nr 31/DE/Z/15                                     Data: 07.05.2015

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 31/DE/Z/15) na  „Dostawę, montaż, instalację, konfigurację, uruchomienie elementów środowiska informatycznego wraz z integracją z istniejącym środowiskiem informatycznym Zamawiającego oraz z przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń i wsparciem technicznym”  zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:04 przez admin