• English

Dostawa i montaż niezależnego systemu pomiarowego monitoringu drgań fundamentu napędu tunelu T-3.

0

znak sprawy: 20/ZK/AZLK/17                                                      Warszawa, dnia 19.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa i montaż niezależnego systemu pomiarowego monitoringu drgań fundamentu napędu tunelu T-3.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 15 maja 2017 o 09:31:20 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 15 maja 2017 o 09:31:01 przez Ludwika Domżał