• English

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny sterowanej numerycznie przeznaczonej do cięcia próbek i elementów kompozytowych oraz przeszkolenie personelu

0

Dotyczy sprawy: 58/ZA/AZAZ/16                                                    Warszawa dnia 27.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny sterowanej numerycznie przeznaczonej do cięcia próbek i elementów kompozytowych oraz przeszkolenie personelu. Ww. maszyna będzie używana do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.