• English

Dostawa myjki Hydro Power 1200, sztywnej lancy natryskowej z regulacją ciśnienia, stołu obrotowego, koncentratu MRS Ultra Cleaner Active 51 oraz filtra do myjki.

0

znak sprawy: 68/ZK/AZLK/17                          Warszawa, dnia 07.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 7519 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa myjki Hydro Power 1200, sztywnej lancy natryskowej z regulacją ciśnienia, stołu obrotowego, koncentratu MRS Ultra Cleaner Active 51 oraz filtra do myjki.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 listopada 2017 o 08:17:22 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 08:17:22 przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 08:15:50 przez Ludwika Domżał
  • 7 listopada 2017 o 15:01:50 przez Ludwika Domżał