• English

Dostawa nowej szlifierki CNC do wałków z możliwością szlifowania gwintów zewnętrznych wraz z osprzętem i narzędziami

0

Postępowanie nr 26/DE/Z/15                                     Data: 11.05.2015

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 26/DE/Z/15) na  dostawę nowej szlifierki CNC do wałków z możliwością szlifowania gwintów zewnętrznych wraz z osprzętem i narzędziami   zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:04 przez admin