• English

Dostawa oprogramowania GOM Correlate Professional wraz z kompletem wzorców kalibracyjnych.

0

znak sprawy: 87/ZK/AZLK/17                     Warszawa, dnia 27.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa oprogramowania GOM Correlate Professional wraz z kompletem wzorców kalibracyjnych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa oprogramowania które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 7 grudnia 2017 o 07:26:49 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 7 grudnia 2017 o 07:26:49 przez Ludwika Domżał
  • 27 listopada 2017 o 06:37:52 przez Ludwika Domżał