• English

Dostawa oprogramowania Mastercam postprocesor, moduł Multi-Axis oraz usługa maitenance.

0

znak sprawy: 77/ZK/AZLK/17                 Warszawa, dnia 10.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa oprogramowania Mastercam postprocesor, moduł Multi-Axis oraz usługa maitenance.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 7 grudnia 2017 o 07:24:41 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 7 grudnia 2017 o 07:24:41 przez Ludwika Domżał
  • 10 listopada 2017 o 12:39:14 przez Ludwika Domżał