• English

Dostawa oprogramowania do modelowania procesów tłoczenia kompozytów termoplastycznych – Pam Composites wraz z systemem do analiz, obróbki wyników i archiwizacji, wraz z licencją na minimum 3 lata

0

Znak sprawy: 62/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 27.10.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 j.t.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę oprogramowania do modelowania procesów tłoczenia kompozytów termoplastycznych – Pam-Composites wraz z systemem do analiz, obróbki wyników i archiwizacji, wraz z licencją na minimum 3 lata.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 3 stycznia 2018 o 15:26:11 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 3 stycznia 2018 o 15:26:11 przez Elwira Grotek
  • 27 października 2017 o 15:11:08 przez Elwira Grotek