Dostawa oraz montaż stacji fotogrametrycznej wraz z pakietem oprogramowania fotogrametrycznego, oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo, oprogramowaniem fotogrametrycznym przeznaczonym do postprocessingu danych, oraz dostawa mobilnego odbiornika pomiarów w czasie rzeczywistym przy użyciu nawigacji satelitarnej

0

Nasz znak: 42/DU/Z/14         Data 05.11.2014 r.

 

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 42/DU/Z/14 na dostawę oraz montaż stacji fotogrametrycznej wraz z pakietem oprogramowania fotogrametrycznego, oprogramowaniem do projektowania wspomaganego komputerowo, oprogramowaniem fotogrametrycznym przeznaczonym do postprocessingu danych, oraz dostawa mobilnego odbiornika pomiarów w czasie rzeczywistym przy użyciu nawigacji satelitarnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:08 przez admin